Category Archives: 3D-scanning

Mosjøen

3D-scanning, innmåling og modellering av eksisterende bygningsmasse.
Jobben gikk ut på å scanne inn eksisterende bygningsmasse for videre bruk i prosjekteringen, samt modellering av eksisterende bygg.