Category Archives: Artikkel

Ocean Space Centre

Pro-Consult er engasjert av Ruta Entreprenør i forbindelse med BIM-Koordinering i totalentreprisen for oppføring av Fløy A, ved Ocean Space Centre i Trondheim. Prosjektet innebærer bygging av nytt arbeidsplass- og undervisningsbygg for ansatte og studenter i NTNU og Sintef. I tillegg til opparbeidelse av infrastruktur og utendørsarealer for bygget. Byggherre er Statsbygg