Category Archives: RIB

Nordre Ål skole

Betongprosjektering, ansvarlig RIB og koordinator for alle prosjekterende unntatt ARK.
Nordre Ål skole i Lillehammer er en 3-parallell barneskole med flerbrukshall. Bærekonstruksjonene er hovedsakelig massivtre.