BIM-KOORDINERING FOR OCEAN SPACE CENTRE, FLØY A

Pro-Consult er engasjert av Ruta Entreprenør i forbindelse med BIM-Koordinering i totalentreprisen for oppføring av Fløy A, ved Ocean Space Centre i Trondheim. Prosjektet innebærer bygging av nytt arbeidsplass- og undervisningsbygg for ansatte og studenter i NTNU og Sintef. I tillegg til opparbeidelse av infrastruktur og utendørsarealer for bygget. Byggherre er Statsbygg

Statsbygg er, og har i mange år vært en ledende aktør for innføring og utvikling av BIM i byggenæringen, noe som også gjenspeiler seg i kravene som stilles til BIM-leveransen i dette prosjektet.

SIMBA 2.0, NS3457, NS8360 og prosjektets handlingsplan for digitalisering er viktige grunnsteiner for mye av prosessene vi nå skal koordinere og sette i system, sammen med resten av prosjektgruppen. Vi ser spesielt frem til å dykke dypere ned i praktisk bruk av de norske standardene, hvor det har skjedd mye spennende iløpet av de siste årene. Ruta Entreprenør opplever vi også som veldig fremoverlent når det kommer til BIM, teknologi og automatisering, så forholdene ligger godt til rette for et godt prosjekt.

Alexander Tombre
Fagansvarlig BIM

VI gleder oss til å ta fatt på prosjektet, og ser frem til et godt samarbeid med Ruta og Statsbygg

 

VERDENSLEDENDE

Ocean Space Centre blir et verdensledende senter for forskning, utdanning og næringsliv innen maritime og marine næringer og utvikles i samarbeid mellom NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og SINTEF .

I prosjektet inngår blant annet laboratorier med høyspesialisert utstyr, som flere store bassenger der man kan teste og forske på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip. I tillegg planlegges det laboratorier der man kan teste og utvikle ulike typer marint maskineri og marine konstruksjoner. Det skal også bygges arbeidsplass- og undervisningslokaler for NTNU og SINTEF.

Senteret erstatter det marintekniske senteret som ligger på Tyholt i dag, og i tillegg etablerer det seg på Trondheim biologiske stasjon i Heggdalen.
Reguleringsplanen for senteret ble vedtatt av Bystyret i Trondheim i september 2021 og stadfestet av statsforvalter i juni 2022. Prosjektet fikk startbevilgning i statsbudsjettet for 2022 og videre en justering og nytt oppdragsbrev i forlengelse av revidert nasjonalbudsjett. I juni 2022 ble de første entreprenørkontraktene signert og byggestart skal etter planen skje høsten 2022.

Statsbygg er byggherre for det nye havteknologiske senteret på Tyholt og samarbeider tett med NTNU og SINTEF som brukere. Senteret vil omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og undervisnings- og forskningsvirksomheten til NTNU i marin teknikk.

I tillegg til selve senteret på Tyholt er det planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet, både i Trondheimsfjorden, rundt øyene Hitra og Frøya og utenfor Ålesund.

På Ocean Space Centres egne nettsider kan du lese mer om hva det nye havteknologiske senteret er og hvordan det skal sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Hentet fra: Statsbygg.no – Ocean Space Centre, 2022-09-12

LES MER OM PROSJEKTET HER

 

Se videoen fra SINTEF Ocean: