Ansvarlig søker

Ansvar og koordinering av søknader etter PBL-lovgivingen

Lurer du på noe?

Ansvarlig søker

Den offentlige søknadsprosessen for realisering av utbyggingsprosjekter kan for mange virke uoversiktlig og komplisert. Vi har over 10 års erfaring med små og store byggesaker, både fra private og offentlige kunder.

Pro-Consult har kompetansen som gir deg trygghet i gjennomføringen av søknadsprosessen for ditt prosjekt fra oppstartsmøte til ferdigattest.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker skal blant annet koordinere prosjektet og påse at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar. Vi har lang erfaring med rollen som ansvarlig søker i alle typer tiltak. Vi kan blant annet bistå med følgende;

 • Oppstartsmøte og forhåndskonferanse med kommune
 • Nabovarsling
 • Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan og bygningsloven
 • Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven §19
 • Generell rådgiving og bistand i byggesaker, dispensasjoner og klagesaker.
 • Innhenting av nødvendige tillatelser og uttalelser fra offentlige myndigheter
 • Søknad om samtykke etter Arbeidsmiljøloven
 • Søknad om utslippstillatelser etter Forurensningsloven
 • Søknad eom etablering tiltak i sjøsonen etter Havne- og farvannsloven
 • Søknad om graving og fylling i sjø

Trond Slettedal
Daglig leder - Nordvest

«Vi har god erfaring som ansvarlig søker fra mange ulike utbyggingstiltak»

Søknadsprosess

Pro-Consult er nå i en søknadsprosess for å innhente sentral godkjenning for ansvarsrett for fagområdet Ansvarlig søker i foretaket. Inntil da vil vi fortsatt kunne erklære ansvar i prosjektene siden vi har den aktuelle kompetansen i foretaket.

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan spare tid og penger. Bruk skjemaet her på siden, eller kontakt oss på telefon eller send oss en epost.

  Trond Slettedal
  DAGLIG LEDER - AVD. NORDVEST, FAGANSVARLIG VANN & MILJØTEKNIKK OG INFRASTRUKTUR

  Lurer du på noe?

  Kontakt oss for en uforpliktende prat.

  Kontakt oss

  Pro-Consult AS
  Dikeveien 46, 1661 Rolvsøy
  NO 913 756 290 mva

  Telefon E-post

  Pro-Consult AS © 2023

  Pro-Consult AS © 2023 Personvernerklæring