Byggeledelse

Med fokus på SHA og avtalt kvalitet, fremdrift og pris

Lurer du på noe?

Byggeledelse

En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og skal sørge for at prosjektet gjennomføres iht. gjeldende og avtalte krav innenfor SHA/HMS, kvalitet, fremdrift og pris.

I en travel hverdag er det helt avgjørende for en byggherre å kunne sette bort hele eller deler av oppfølgingen av aktivitetene på byggeplass. Vi har god erfaring med byggeledelse i små og store prosjekter. Som byggeleder kan vi blant annet bistå med følgende;

 • Daglig oppfølging med aktiviteter på byggeplass
 • Jevnlig avholde og referere byggemøter
 • Jevnlig rapportere om prosjektet
 • Delta i vernerunder og ha fokus på SHA/HMS
 • Følge opp fremdrift og rapportere om fremdriftsproblemer
 • Følge opp at leveransen er iht. beskrevne ytelser
 • Følge opp kvalitet og avvikssystem
 • Følge opp at utførende har tilgang til nødvendige tegninger og beskrivelser
 • Attestere på timelister for leverandører/UE og føre kontroll med tid og mengde forbruk
 • Attestere fakturaer og følge opp endringer
 • Arrangere og delta på befaringer på byggeplass

Trond Slettedal
Daglig leder - Nordvest

«Vi har god erfaring med byggeledelse i små og store prosjekter»

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan spare tid og penger. Bruk skjemaet her på siden, eller kontakt oss på telefon eller send oss en epost.

  Trond Slettedal
  DAGLIG LEDER - AVD. NORDVEST, FAGANSVARLIG VANN & MILJØTEKNIKK OG INFRASTRUKTUR

  Lurer du på noe?

  Kontakt oss for en uforpliktende prat.

  Kontakt oss

  Pro-Consult AS
  Dikeveien 46, 1661 Rolvsøy
  NO 913 756 290 mva

  Telefon E-post

  Pro-Consult AS © 2023

  Pro-Consult AS © 2023 Personvernerklæring