Uavhengig kontroll

Pro-Consult påtar seg uavhengig kontroll i byggesaker iht plan- og bygningsloven i alle tiltaksklasser for fagområdet konstruksjonssikkerhet. Det stilles krav til uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder.

Formålet med kontrollen er å påse at arbeidet blir tilstrekkelig kvalitetssikret både i prosjekteringen og i utførelsesfasen. Kontrollen utføres etter NS-EN 1990+NA og veilederen for uavhengig kontroll utgitt av Direktoratet for byggkvalitet.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Faton Hoti
AVDELINGSLEDER - INGENIØR

+47 478 92 407

Roger Johannessen
DAGLIG LEDER - AVD. INNLANDET

+47 951 72 207