VA & Infrastruktur

Vi kan levere tjenester innen tidligfase utredninger, detaljprosjektering og oppfølging i byggetid

Lurer du på noe?

Vann & miljøteknikk

Vann er grunnleggende for alt liv og for utvikling av våre samfunn.

Tilgangen på rent drikkevann, opplevelsen av rene sjøer og vassdrag, samt beskyttelse mot flom og overvann på avveier er lett å ta for gitt.

Pro-Consult har kompetansen som gir sikker vannforsyning, miljøtilpassede avløpsløsninger og sikker overvannshåndtering som tar høyde for fremtidige klimaendringer.

 • Nettmodellering
 • Alternativutredning og trasévurdering
 • Konsekvensvurdering
 • Prosjektering VA ledningsanlegg
 • Beregning og dimensjonering
 • Komplett konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelse eller detaljbeskrivelse iht. NS3420
 • Anskaffelse av entreprenør
 • Datagrunnlag for utstikking og maskinstyring
 • Visualisering med 3D BIM modell
 • Dimensjonering og prosjektering av overvannsløsninger for bygg- og veitiltak (VA-rammeplaner, hovedplaner overvann o.l.)
 • Bekkeåpninger
 • Vurdering av trygge flomveier
 • Regnbed, blågrønne tak, fordrøyningsløsninger
 • Modellering av overvann
 • Mulighetsstudier og skisseprosjekt
 • Forprosjekt, etablere grunnlag for videre prosjektering
 • Detaljprosjektering og utførelsesentrepriser og anbudsgrunnlag
 • Detaljprosjektering av prosessanlegg

Infrastruktur

En økende urbanisering og elektrifisering av samfunnet setter stadig nye utbyggingskrav krav til eiere og forvaltere av offentlig infrastruktur.

Pro-Consult har god erfaring med bistand til nettselskaper for gjennomføring kabelgrøft- prosjekter.

 • Forprosjekt og trasévalgutredninger
 • Prosjektering av grøfteanlelgg for kabelgrøfter
 • Komplett konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelse eller detaljbeskrivelse iht. NS3420
 • Anskaffelse av entreprenør
 • Datagrunnlag for utstikking og maskinstyring

Søknadsprosess

Pro-Consult er nå i en søknadsprosess for å innhente sentral godkjenning for ansvarsrett for fagområdet Prosjektering av Vann og Avløpsanlegg i foretaket. Inntil da vil vi fortsatt kunne erklære ansvar i prosjektene siden vi har den aktuelle kompetansen i foretaket.

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan spare tid og penger. Bruk skjemaet her på siden, eller kontakt oss på telefon eller send oss en epost.

  Trond Slettedal
  DAGLIG LEDER - AVD. NORDVEST, FAGANSVARLIG VANN & MILJØTEKNIKK OG INFRASTRUKTUR

  Lurer du på noe?

  Kontakt oss for en uforpliktende prat.

  Kontakt oss

  Pro-Consult AS
  Dikeveien 46, 1661 Rolvsøy
  NO 913 756 290 mva

  Telefon E-post

  Pro-Consult AS © 2023

  Pro-Consult AS © 2023 Personvernerklæring